Společnost ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. již více jak 25 let zajišťuje projektové a inženýrské práce v oblasti pozemního stavitelství.

Projektujeme rodinné a rekreační domky, bytové domy, stavby občanské, průmyslové a sportovní. Projektové práce provádíme ve všech stupních projektové dokumentace: návrh (studie) stavby, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební řízení a realizační projekt včetně zajištění položkového rozpočtu a výkazu výměr. Návrhy staveb provádíme ve 3D s animací modelu stavby.

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. zajišťuje pro své klienty veškeré inženýrské a investorské činnosti. Obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení, autorský a technický dozor na stavbě, zajištění kolaudace stavby. Zajišťujeme i výběr dodavatele stavby.