Firma ŠUMAVAPLAN vznikla v roce 1990 jako volné sdružení projektantů. Dne 23. 12. 1993 změnila svoji právní podobu na společnost s ručením omezeným.

Firma se zabývá architektonickou, projekční a inženýrskou činností se zaměřením na pozemní občanské a průmyslové stavby a objekty. Spojení těchto tří činností dává objednateli garanci partnera, jehož jednání je přímé a nezávislé. Základním kritériem práce je snaha o zajištění maximálně komplexního díla dle požadavků objednatele.

Firma se zásadně nezabývá dodavatelskou a zprostředkovatelskou činností. Nepreferuje a neprosazuje žádné konkrétní dodavatele či subdodavatele. Ověřuje a navrhuje takové materiály a technologie, které jsou v požadované kvalitě, cenově přijatelné a splňují požadované normy a předpisy.

Výkony spojené s přípravou, navrhováním, projektováním a realizací stavby včetně řešení interiérů zajišťuje v následujícím rozsahu: