V rámci přípravy zakázky provádíme důkladnou analýzu staveniště, potřebných podkladů a průzkumů, specifikaci jednotlivých prací a profesí, objasnění všech urbanistických, funkčních i technických souvislostí, odsouhlasení cílových představ se zadavatelem. Její součástí je rovněž digitalizace vstupních podkladů (katastrální mapy, stávající stavy staveb, sítí apod.).

Koordinací se zadavatelem zakázky jsou zpracovány koncepty řešení a studie ve variantách s využitím CAD systémů. Tento postup je možné podle potřeby zákazníka zpřesňovat až do úrovně trojrozměrných perspektivních a axonometrických pohledů, včetně možnosti prostorových animací. Závěrem této etapy je odsouhlasený návrh stavby s uvedenou objemovou kalkulací ceny.

Z těchto studií jsou vytvořeny na CAD pracovištích vstupní půdorysy pro stavební a technologickou projekci. Několikanásobnou zpětnou vazbou a kontrolou mezi všemi profesemi včetně požadavků architekta a zadavatele zakázky je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení.