Politika společnostiVedení společnosti si je vědomo své odpovědnosti týkající se kvality a bezpečnosti výrobků, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Rozhodlo se trvale zlepšovat systémy QMS, EMS a BOZP. K tomuto účelu vyhlašuje následující zásady:


politika jakosti

environmentální politika
Ing. arch. Pavel Lejsek v.r.


31.1.2006

jednatel společnosti
Nahoru ^


Copyright © 2008-2016 webdesign, ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

Poslední aktualizace únor 2016